Clarapelsadvies
Business / Management

Artikel marketing is leuk

Hoewel mogelijk anderen een andere mening hebben, maar artikel marketing is leuk. Artikel marketing is niet alleen leuk omdat het, zwaar, bijdraagt aan een toppositie in Google en de andere zoek machines. Artikel marketing stimuleert de creativiteit en dagelijks leert men over bepaalde onderwerpen bij. Artikel marketing stimuleert de creativiteit omdat iedere keer weer een uniek artikel over hetzelfde onderwerp geschreven moet worden. Een deel van de bestaande tekst kan men her gebruiken, maar het grootste deel van de tekst moet iedere keer weer anders zijn voor artikel marketing. De eenvoudige reden is dat de zoek machines “duplicate content” (dezelfde inhoud steeds maar weer gebruiken) afstraft met een lage ranking, of uw website zelfs uit de ranking verwijderen. Uit ervaring is bekend dat dan weer terugkomen een hele zware klus is. Dus moet men bij artikel marketing dagelijks creatief zijn.

Artikel marketing verrijkt kennis

Een andere reden waarom artikel marketing, naast het bereiken van een toppositie en creativiteit, leuk is, is het feit dat men over de betrokken onderwerpen steeds meer leert. De zoek machines “eisen” dat de artikelen die met behulp van artikel marketing op externe website geplaatst worden ook nog relevant zijn. De combinatie van iedere keer maar weer unieke content samen te stellen en ook nog relevant te blijven, noodzaakt er toe dat men van het onderwerp waarover men schrijft ook nadenkt en speurwerk doet om ideeën op te doen. Dit geldt voor ieder onderwerp, van frankeermachines tot aan viral marketing. Vaak hebben de artikelen van artikel marketing betrekking op onderwerpen en/of zaken die de schrijver geheel niet interesseerde. Echter na verloop van tijd weet hij of zij ineens steeds meer van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie (en zelfs de daarbij behorende subsidies in België). Artikel marketing dwingt mensen die er gebruik van maken zich steeds weer te verdiepen in de betrokken onderwerpen. En daarmee draagt artikel marketing niet alleen maar bij aan een toppositie, maar het verrijkt ook de kennis van de schrijver.

Artikel marketing noodzaak om toppositie te behouden

Naast de leuke en toegevoegde waarde kanten van artikel marketing is natuurlijk het primaire doel van artikel marketing het verkrijgen van een toppositie in de zoek machines. En dat bereiken met behulp van artikel marketing is op zich natuurlijk weer leuk. Wat men echter niet uit het hoog moet verliezen wanneer deze top posities behaald zijn, dat deze ook vastgehouden wordt. De zoek machines hebben uw artikel marketing activiteiten beloond met een toppositie op basis van het regelmatig publiceren van unieke en relevante content op externe websites die binnen een relevante categorie vallen. Echter men moet die toppositie ook vasthouden. Zoek machines vinden het “verdacht” wanneer er ineens na het bereiken van de toppositie geen artikelen meer verschijnen. Na verloop van tijd zal de website weer terugvallen en kan men met het spel van voren af aan weer aanvangen. Het recept hier tegen is redelijk eenvoudig. Regelmatig, en hoe vaak dat is kan men proefondervindelijk ontdekken, met behulp van artikel marketing een nieuw artikel plaatsen en de toppositie blijft behouden. Welk is het van belang dagelijks de rankings in de gaten te houden. Ten eerste om te zien of uw toppositie niet terugvalt en ten tweede om te volgen wat uw concurrenten doen, ook die slapen niet. Op deze manier is succes gewaarborgd dankzij artikel marketing en nog leuk ook.