Clarapelsadvies
Image default
Bedrijven

De invloed van participatie

De relatie tussen de burgers en de overheid is sterk in beweging. Deze beweging heeft een positieve invloed op de burgers. Naast de mogelijkheden om invloed uit te oefenen door te stemmen, verwachten burgers dat zij de kans krijgen om mee te praten en invloed uit te oefenen op keuzes die hun directe omgeving raken. Dat kan variëren van de keuze voor de plaats van een bushalte, het bieden van de mogelijkheid om zelf een buurthuis te beheren tot de aanleg van een snelweg. Burgerparticipatie daagt de overheid uit nieuwe manieren te vinden om burgers met hun belangen, kennis en ervaring het beste te laten participeren. Wanneer er participatie plaats vind, worden de inwoners makkelijker bereikbaar.

 

Verschillende vormen van burgerparticipatie

Burgerparticipatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Welke vorm van burgerparticipatie voor de gemeente relevant is, hangt af van verschillende factoren, zoals het doel van burgerparticipatie, de mogelijkheden van de gemeente om een faciliterende rol aan te nemen, draagvlak binnen de eigen organisatie en de verwachte bijdrage van de burger. Maar hoe bereik je de burgers? Bij de start van het burgerparticipatieproces is een belangrijke eerste stap dat je in kaart brengt welke inwoners al actief zijn op thema’s waar je zelf mee bezig (of thema’s die daaraan raken). Waar kun je bij aansluiten en hoe kunt u de burgers het beste bereiken?

 

Hoe bereik je de burgers?

  • Benut sleutelfiguren. Deze zijn van belang voor het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals een man/vrouw uit de moskee, een koffiedame uit het buurthuis of een vrijwilligerscoördinator. Wanneer je de sleutel figuren op de hoogste brengt van je ideeën, zal dit sneller in de ronde gaan als ze het ermee eens zijn of iets aan hebben.
  • Ga de wijk in. Veel bewoners stellen het op prijs als je de wijk bezoekt en naar hun mening vraagt. Wanneer er naar hun eigen mening word geluisterd voelen ze zich belangrijk en willen ze waarschijnlijk sneller helpen of mee werken.
  • Sluit aan bij bestaande burgerinitiatieven. Denk aan thema’s als groen, veiligheid en wijkinrichting, die raakvlakken hebben met gezondheid. Wanneer je dit doet laat dit een goede indruk achter. Daarnaast krijg je ook nog meer contacten.
  • Sluit aan bij bestaande bewonersnetwerken. Bijvoorbeeld via cliënten- en patiëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, bewonerscommissies en zelforganisaties, zoals kerken en moskeeën.
  • Sluit aan bij wijkprofessionals. Professionals zoals welzijnswerkers en buurtsportcoaches werken vaak al samen met bewoners.
https://www.gemeentepeiler.nl/participatie/