Clarapelsadvies
Bedrijven

De celdekking van energie

Men kan voorbeelden van celdekking zien door het bestuderen van enkele van de dekkingskaarten die door echte operatoren op hun websites worden aangeboden of door te kijken naar onafhankelijk van elkaar beschikbare kaarten uit de massa, zoals OpenSignal. In bepaalde gevallen kunnen ze de plaats van de zender markeren, in andere gevallen kan de plaats van de zender worden berekend door het punt van de sterkste dekking uit te werken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Een cellulaire repeater wordt gebruikt om de celdekking uit te breiden naar grotere gebieden. Deze variëren van breedbandrepeaters voor gebruik door consumenten in woningen en kantoren tot slimme of digitale repeaters voor industriële toepassingen.

Dit artikel bespreekt het mobiele cellulaire netwerkaspect van televervoermetingen. Mobiele radionetwerken hebben verkeersproblemen die zich niet voordoen in verband met het PSTN voor de vaste lijn. Belangrijke aspecten van cellulair verkeer zijn onder meer: kwaliteit van de doelstellingen van de dienstverlening, verkeerscapaciteit en celgrootte, spectrale efficiëntie en sectorisering, verkeerscapaciteit versus dekking, en kanaalhoudertijdanalyse.

Televerkeerstechniek bij de planning van telecommunicatienetwerken zorgt ervoor dat de netwerkkosten tot een minimum worden beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening (QoS) aan de gebruiker van het netwerk. Dit gebied van engineering is gebaseerd op kanstheorie en kan worden gebruikt om mobiele radionetwerken en andere telecommunicatienetwerken te analyseren.

Een mobiele telefoon die zich in een cel beweegt, registreert een signaalsterkte die varieert. De signaalsterkte is onderhevig aan langzame vervaging, snelle vervaging en interferentie van andere signalen, wat resulteert in een verslechtering van de carrier-to-interference ratio (C/I). Een hoge C/I-verhouding zorgt voor kwaliteitscommunicatie.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Een goede C/I-verhouding wordt bereikt in cellulaire systemen door gebruik te maken van optimale vermogensniveaus door de vermogensregeling van de meeste verbindingen. Wanneer het draagvermogen te hoog is, ontstaat er overmatige interferentie, waardoor de C/I-verhouding voor ander verkeer wordt aangetast en de verkeerscapaciteit van het radiosubsysteem wordt verminderd. Wanneer het draagvermogen te laag is, is de C/I te laag en worden de QoS-doelen niet gehaald.

Verkeersbelasting en celgrootte
Hoe meer verkeer er gegenereerd wordt, hoe meer basisstations nodig zullen zijn om de klanten te bedienen. Het aantal basisstations voor een eenvoudig cellulair netwerk is gelijk aan het aantal cellen. De verkeerskundige kan het doel bereiken om de toenemende klantenpopulatie tevreden te stellen door het aantal cellen in het betreffende gebied te verhogen, waardoor ook het aantal basisstations zal toenemen.

Deze methode wordt celsplitsing genoemd (en gecombineerd met sectorisering) is de enige manier om diensten te verlenen aan een groeiende bevolking. Dit werkt eenvoudigweg door de reeds aanwezige cellen te verdelen in kleinere cellen, waardoor de verkeerscapaciteit toeneemt. Door de verkleining van de celradius kan de cel extra verkeer verwerken. De kosten van de uitrusting kunnen ook worden verlaagd door het aantal basisstations te verminderen door drie aangrenzende cellen op te zetten, waarbij de cellen drie 120°-sectoren met verschillende kanaalgroepen bedienen.

Mobiele radionetwerken worden geëxploiteerd met eindige, beperkte middelen (het beschikbare frequentiespectrum). Deze middelen moeten doeltreffend worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de dienst ontvangen, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de dienst consequent wordt gehandhaafd.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Deze noodzaak om zorgvuldig gebruik te maken van het beperkte spectrum, heeft geleid tot de ontwikkeling van cellen in mobiele netwerken, waardoor frequentiehergebruik door opeenvolgende clusters van cellen mogelijk wordt. Er zijn systemen ontwikkeld die efficiënt gebruik maken van het beschikbare spectrum, zoals het GSM-systeem. Bernhard Walke definieert spectrale efficiëntie als de verkeerscapaciteitseenheid gedeeld door het product van bandbreedte en oppervlakte-element en is afhankelijk van het aantal radiokanalen per cel en de clustergrootte (aantal cellen in een groep cellen):

Sectorisering wordt kort beschreven in verkeersbelasting en celgrootte als een manier om de kosten van apparatuur in een cellulair netwerk te verlagen. Bij toepassing op clusters van cellen vermindert sectorisering ook de co-channel interferentie, aldus Walke. De reden hiervoor is dat het vermogen dat door een directionele basisstationantenne naar achteren wordt uitgestraald minimaal is en dat de interferentie met aangrenzende cellen wordt verminderd. (Het aantal kanalen is recht evenredig met het aantal cellen.) De maximale verkeerscapaciteit van sectorantennes (directioneel) is groter dan die van omnidirectionele antennes met een factor die het aantal sectoren per cel (of celcluster) is.

Verkeerscapaciteit versus dekking
Mobiele systemen maken gebruik van één of meer van de vier verschillende toegangstechnieken (TDMA, FDMA, CDMA, CDMA, SDMA). Zie Cellulaire concepten. Laat een geval van Code Division Multiple Access in overweging worden genomen voor de relatie tussen verkeerscapaciteit en dekking (gebied dat door cellen wordt bestreken). CDMA cellulaire systemen kunnen een verhoging van de verkeerscapaciteit mogelijk maken ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening.

In TDMA/FDMA cellulaire radiosystemen wordt de toewijzing van vaste kanalen (FCA) gebruikt om kanalen aan klanten toe te wijzen. Bij FCA blijft het aantal kanalen in de cel constant, ongeacht het aantal klanten in die cel. Dit leidt tot verkeersopstoppingen en een aantal gesprekken die verloren gaan wanneer er veel verkeer is.

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ