Clarapelsadvies
Image default
Zakelijk

Wat is klassenmanagement

Klassenmanagement? Dat is niets meer of minder dan alle maatregelen die een leerkracht neemt of tot zijn beschikking heeft om een klimaat te scheppen waarin leerlingen succesvol kunnen werken en leren. Als je kijkt naar klassenmanagement dan zie je dat een goede communicatie van essentieel belang is. Want hoe goed een leerkracht de zaakjes dan ook op orde heeft, als er sprake is van slechte communicatie of er onduidelijkheden zijn, dan heb je niets aan alle voorbereidingen die getroffen zijn. Goed klassenmanagement valt of staat dus met goede communicatie.

Verwelkom de leerling

Goed klassenmanagement en goede communicatie kan al beginnen met het verwelkomen van de leerlingen bij de ingang van het lokaal. Zo kan direct contact gelegd worden en zo voelen de leerlingen zich ook echt gezien. Als leerkracht zie je bovendien in een oogopslag hoe het met de leerling gaat en speel je daar indien gewenst meteen op in. Goed klassenmanagement is ook het inslijpen van vaste gewoontes en het toepassen van steeds dezelfde, herkenbare taal. Gebaren spelen daarin ook een rol. Bekend is het veel gebruikte stiltegebaar, met de hand omhoog en de vinger voor de mond. Zo kunnen ook vaste gebaren toegepast worden voor bijvoorbeeld pauzemomenten of wanneer de denktijd van een leerling is ingegaan.

Non-verbale communicatie

Goed klassenmanagement is dus ook goede non-verbale communicatie om de boodschap helder te brengen. Een actieve, staande houding doet meer dan wanneer je als leerkracht onderuitgezakt op je smartphone kijkt. Nog te vaak zegt een leerkracht iets dat allesbehalve ondersteund wordt door zijn lichaamshouding. Goed klassenmanagement is ook het gesprek aangaan met leerlingen. Naar hun mening vragen om op die manier een relatie op te bouwen. Luister jij naar de leerlingen, dan zal dit andersom zeker ook het geval zijn. Tenslotte is bewezen dat het geven van feedback– op de juiste manier uiteraard- helpt om problemen die zijn ontstaan sneller op te lossen. En ook dat is een vereiste voor wie goed klassenmanagement voorstaat.