Clarapelsadvies
Image default
Dienstverlening

Wat is plaatsvervulling en wat zijn de regels hiervan?

Wanneer een dierbare overlijdt en de verdeling van bezittingen aan de orde is, kunt u een gespecialiseerde advocaat raadplegen. Hier komt het erfrecht om de hoek kijken. Voorheen was dit onderdeel van het burgerlijk recht voorbehouden aan notarissen, maar tegenwoordig is een erfrecht advocaat van onschatbare waarde wanneer er geschillen ontstaan bij de afwikkeling van een nalatenschap. Daarnaast is het verstandig om een advocaat te consulteren die bekend is met het erfrecht in gevallen waarin de erfenis zo complex is dat u er zelf niet wijs uit kunt worden.

In dit blogartikel zullen we uiteenzetten wat plaatsvervulling inhoudt, welke voorschriften hiervoor gelden en in welke situaties aanwas van toepassing is.

Onder welke omstandigheden doet plaatsvervulling zich voor?

Het fenomeen plaatsvervulling houdt in dat iemand de positie inneemt van een erfgenaam die niet langer kan erven of niet meer in leven is. Er zijn diverse situaties waarin plaatsvervulling zich kan voordoen en de wettelijke gronden hiervoor worden opgesomd in de wet. Plaatsvervulling vindt plaats wanneer een erfgenaam onwaardig is, wanneer een erfgenaam is overleden, wanneer een erfgenaam de nalatenschap verwerpt, wanneer een erfgenaam is onterfd, of wanneer het erfrecht van een erfgenaam is komen te vervallen. Met name verwerping, onterving en het overlijden van een erfgenaam vóór de erflater worden in de praktijk vaak genoemd als redenen voor plaatsvervulling.

Wanneer is er sprake van plaatsvervulling?

Bij erfopvolging volgens de wet zijn de regels voor plaatsvervulling altijd van toepassing. Bij erfopvolging op basis van een testament is plaatsvervulling niet automatisch van toepassing; dit moet duidelijk worden vermeld in het testament. Als de erflater dit niet heeft opgenomen in zijn testament, is er geen plaatsvervulling. In dat geval komt het erfdeel van de erfgenaam die niet kan erven ten goede aan de andere erfgenamen, in verhouding tot hun erfdeel.

Raadpleeg het online Erfenismagazine

Zoals u kunt zien, zijn de regels en redenen voor plaatsvervulling complex en diepgaand. In situaties waarbij plaatsvervulling van belang is, kan een erfrecht advocaat u van dienst zijn. Hiermee bent u verzekerd van een correcte afwikkeling van de nalatenschap. Daarnaast raden we aan om de artikelen op erfrechtadvocaat.nl te lezen. In dit online Erfenismagazine, boordevol informatie over erfeniskwesties, delen erfrecht advocaten hun kennis en ervaring om bij te dragen aan de oplossing van erfrechtelijke vraagstukken.