Clarapelsadvies
Image default
Bedrijven

Wat is een ADR curus?

Voor je kunt weten wat een ADR cursus is, zul je eerst moeten weten wat ADR precies inhoud. ADR is een afkorting voor de Franse titel: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.” Het is de titel van een Europees verdrag voor het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. Het verdrag is op 30 september 1957 gesloten in Geneve in Zwitserland. Het verdrag is pas in werking getreden sinds 29 januari 1968 waarbij 39 landen zich hebben aangesloten bij het verdrag waaronder Nederland en België. De afkorting ADR wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (om de twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis.

 

De ADR cursus

Een ADR cursus kun je op veel plekken in Nederland volgen, zo heb je ook een ADR cursus in Maastricht, maar je hebt er ook in Amsterdam, Rotterdam, Groningen ne ga zo maar door. Naast een ADR cursus in Maastricht zijn er nog meer cursussen die betrekking hebben op het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Maar voor wie is een ADR cursus nu verplicht? Deze cursus is verplicht voor bestuurders van voertuigen die binnen Europa gevaarlijke goederen boven bepaalde vrijgestelde hoeveelheden gaan vervoeren. De ADR cursus leidt op voor het ADR certificaat, ook wel het ADR diploma genoemd. Het ADR vakbekwaamheidscertificaat wordt behaald door te slagen voor een ADR examen bij het CBR/CCV. Het certificaat blijft 5 jaar gelden, in het jaar voor de verval datum kan een verlengingscursus worden gevolgd.

 

Onderwerpen in een ADR cursus

Het maakt niet uit of je een ADR cursus in Maastricht volgt of op een andere plek, in alle cursussen zal het zelfde behandelt worden. De volgende zaken worden voornamelijk behandelt tijden een cursus: Wet- en regelgeving, Toezicht en opsporing, Gevaar eigenschappen, Indeling en herkenning, Documenten, Vrijstellingen, Verpakkingen, Etikettering, Samenladings- en scheidingsvoorschriften, Kenmerking voertuigen en containers, Laden en lossen, Beveiliging, Regels voor het vervoer, Uitrusting, Persoonlijke beschermingsmiddelen, Maatregelen bij ongevallen, Brand en brandbestrijding.

https://eurotransportcollege.com/adr-cursus-maastricht/