Clarapelsadvies
Business / Management

Waar Verandermanagement jouw bedrijf kan brengen

De wereld verandert continu en alles in die wereld verandert dus mee. Van mensen tot bedrijven, van culturen tot talen. We ontkomen er niet aan. De wereld verandert en wij mensen veranderen allemaal mee, bewust of onbewust, vrijwillig of niet. Wist je dat merendeel van de verandertrajecten mislukt? De echte verandergoeroe’s stellen namelijk dat bijna driekwart van alle trajecten niet succesvol wordt afgerond. Lees dit artikel om erachter te komen hoe dat komt en hoe verandermanagement ervoor kan zorgen dat jij met jouw bedrijf bij de succesvolle 30% hoort. 

We zijn anti-veranderingen

In een van de eerste boeken rondom verandermanagement die ik heb gelezen stond: wij mensen houden nu eenmaal niet van veranderingen en als we er wel voor open staan, houden de gewoonten en gewenningen dit tegen. Dit is een natuurlijke reactie op veranderingen. Wij houden namelijk van dingen die vertrouwd voelen en waar we bekend mee zijn. Bij veranderingen binnen een bedrijf zijn er meerdere partijen betrokken. Niet alleen meerdere partijen als in functies, titels en belangen, maar ook meerdere mensen, persoonlijkheden, idealen en ervaringen. Dé uitdaging bij organisatorische veranderingen is om iedereen te overtuigen van de nieuwe richting en ook iedereen mee te krijgen. 

Waar het mis gaat

Waar het vooral mis gaat, is dat er niet voldoende wordt gecommuniceerd over het hoe en waarom van het veranderproces. Wat vaak gebeurt, is dat de boodschap vanaf het management wordt doorgegeven, zonder dat de werknemers de beweegredenen achter deze verandering kennen en begrijpen. Het resultaat hiervan is onwetendheid over het belang en onrust over de toekomst. Hier komt bij kijken dat het management vooral bezig is met toekomstgericht handelen en hierdoor niet genoeg is voorbereid op weerstand. Wanneer dit gebeurt is de slagingskans minimaal. Een ander veel voorkomend probleem is dat het idee en de uitvoering bij verschillende personen ligt. Zo kan het idee bij de directie vandaan komen en wordt de uitvoering bij het management neergelegd. Wanneer deze twee partijen elkaar niet voldoende begrijpen of niet op één lijn zitten, is mislukking ook hierdoor te verwachten. Tenslotte gebeurt het vaak dat men niet genoeg doordenkt wat de veranderingen teweeg gaan brengen. Een verandering in het ene orgaan, kan namelijk veel teweeg brengen bij een ander orgaan of andere afdeling. Ook hier wordt vaak niet goed over na gedacht. Dit probleem kan resulteren in een totale ontwrichting en dát wil je al helemaal voorkomen, toch?

Wat verandermanagement kan betekenen

De punten hierboven zijn een klein onderdeel van problematiek binnen verandertrajecten in bedrijven. De 70% uit de introductie kan door heel veel dingen worden veroorzaakt. Verandermanagement kan jou en jouw bedrijf hierbij helpen. Verandermanagement is een studie die bedrijfen, managers en werknemers niet alleen laten inzien wat er komt kijken bij een succesvol verandertraject, maar ook begeleidt en ondersteunt waar nodig. De kern van verandermanagement: voorbereiden, communiceren, evalueren en aanpassen. Schakel verandermanagement in in jouw bedrijf en behoor binnen no-time tot de 30% die van hun verandertraject een succesverhaal hebben gemaakt!