Clarapelsadvies
Bedrijven

Verruim de mogelijkheden middels RFID in de bibliotheek

In veel Nederlandse bibliotheken wordt op dit moment al gebruik gemaakt van de zogenoemde EM-technologie. Hierbij worden uit te lenen items van een elektromagnetisch label voorzien, waardoor meenemen zonder registratie praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Door deze techniek te combineren met RFID in de bibliotheek worden de leenitems in technische zin voorzien van een reeks extra mogelijkheden, die u simpel gezegd zou kunnen vergelijken met een barcode. Bij RFID – dat overigens voor Radio Frequentie Identificatie staat – is deze barcode digitaal en kan de code dus ook alleen maar worden (uit)gelezen worden apparaten die daar speciaal geschikt voor zijn. Dat uitlezen kan overigens op (beperkte) afstand gebeuren, zodat een item niet per se fysiek met een uitleesapparaat in contact hoeft te komen om correct geregistreerd te kunnen worden.

RFID in de bibliotheek kan tot meer zelfservice leiden

Door in een bibliotheek met RFID technologie te werken wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een zelfservicesysteem te introduceren. In dat geval hoeven leden niet langer in de rij te staan om hun te lenen items persoonlijk bij een bibliotheekmedewerker te registreren, maar kunnen ze dat proces helemaal zelfstandig afhandelen bij een speciale voor RFID-techniek geschikt gemaakte terminal. Deze methode levert niet alleen een besparing van tijd op bij de leden van de bibliotheek, maar kan ook leiden tot verlaging van personeelskosten, omdat er voor de verwerking van de leenitems minder mensen nodig zijn.

Ook RFID-oplossingen voor het inleverproces

Deze werkwijze kunt u overigens niet alleen maar voor het uitlenen van items toepassen, maar ook voor het inleverproces. Dialoc ID kan inleversystemen met RFID in de bibliotheek plaatsen die desgewenst niet alleen maar de ingeleverde items correct registeren maar ook in staat zijn om eventuele boetes te berekenen en te incasseren op de momenten dat blijkt dat een lid een item te laat terug heeft gebracht.