Clarapelsadvies
Business / Management

Het wanneer van een arbeidsdeskundig onderzoek

Een werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het doel van de re-integratie is werkhervatting door de werknemer waarbij rekening gehouden wordt met het arbeidsvermogen van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij een hulpmiddel zijn. Door een arbeidsdeskundig onderzoek wordt namelijk duidelijk welke mogelijkheden er zijn voor de zieke werknemer.

Meestal wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd na maximaal 1 jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het kan echter nuttig zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek eerder uit te voeren. Want hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden de werknemer nog heeft, hoe eerder ervoor gezorgd kan worden dat de werknemer weer aan het werk kan. Daarnaast kan het arbeidsdeskundig onderzoek ook preventief worden ingezet.

 

Het preventieve arbeidsdeskundige onderzoek

Het preventief inzetten van een arbeidsdeskundigonderzoek kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van verzuim. Voorbeelden hiervan zijn beeldschermwerk en het doorwerken op hogere leeftijd.

Steeds meer mensen verrichten langdurig beeldschermwerk. Door langdurig beeldschermwerk neemt het risico op KANS (klachten aan arm, nek en schouder) toe. Door het nemen van de maatregelen genoemd in een preventief arbeidsdeskundig onderzoek kan dit risico verkleint worden.

Met het verhogen van de AOW-leeftijd moeten mensen langer doorwerken. Dit doorwerken op hogere leeftijd valt echter tegen. Met een preventief arbeidsdeskundig onderzoek kan bekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om langer doorwerken te bevorderen.

 

Een arbeidsdeskundig onderzoek snel na de ziekmelding

Wanneer het snel na de ziekmelding al duidelijk is de werknemer niet kan terugkeren naar het eigen werk is het zinvol om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Daarnaast kan het bij regelmatig kortdurend verzuim van een medewerker goed zijn o