Clarapelsadvies
Business / Management

HACCP

Bent u actief in de voedingsindustrie? Of heeft u een onderneming dat werkt met levensmiddelen en zich bezig houdt met complete proces van inkoop, ontvangst, productie, opslag, verkoop en distributie? Dan dient u een voedselveiligheidsplan op te stellen op basis van de 7 basisprincipes van het HACCP voedselveiligheidssysteem. Bedrijven dienen dit plan zelf op te stellen en te hanteren. Wanneer er gewerkt worden volgens het HACCP plan moeten ondernemers in staat zijn veilig voedsel te kunnen produceren, te verwerken, te bereiden en te distribueren.

Afkorting HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een risicio analyse voor het gehele proces van inkoop, ontvangst, productie, opslag, verkoop en transporteren van levensmiddelen. De mogelijke risico’s moeten onderzocht, geanalyseerd en beschreven worden in een voedselveiligheidsplan. De kritische controlepunten worden bepaald en er moet vastgelegd worden hoe deze punten beheerst worden. Het voedselveiligheidsplan dient er uiteindelijk voor te zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen wanneer er een afwijking geconstateerd wordt. Het HACCP voedselveiligheidsplan dient door de bedrijven zelfstandig uitgevoerd te worden. Bedrijven die de richtlijnen van HACCP volgen, moeten in staat zijn veilige producten te produceren.

HACCP & Hygiënecode

Voor veel bedrijven zijn de richtlijnen van HACCP lastig en zeer omvangrijk. Om het bedrijven gemakkelijker te maken hebben de brancheorganisatie hygiënecodes opgesteld. Voor elk branche is een specifieke hygiënecode beschikbaar, zoals de hygiënecode voor de horeca. Ondernemers in de horeca kunnen de voorschriften die hierin beschreven staan hanteren. Wordt er voldaan aan de hygiënecode, voldoet u automatisch aan de richtlijnen van HACCP. U garandeert en waarborgt voedselveiligheid en kunt dit bij inspecties ook aantonen. Daarmee voorkomt u risico’s op een boete van bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

HACCP & kalibratie

Wanneer u bekend bent met de HACCP richtlijnen en uw hygiënecode weet u dat de gebruikte meetinstrumenten jaarlijks gecontroleerd moeten worden. Door regelmatig gebruik kan het gebeuren dat de HACCP thermometer of temperatuurlogger meetafwijkingen vertoond. Daardoor kunt u als ondernemer niet voor de volle 100% voedselveiligheid garanderen. Door het instrument te laten kalibreren door een externe partij wordt gecontroleerd of de insteekthermometer of temperatuur datalogger nog de juiste temperatuur meet en weergeeft. Na afronding van de kalibratie wordt het meetinstrument voorzien van een ISO kalibratiecertificaat. Daarmee voldoet u aan de gestelde eisen van HACCP en de voorschriften van de hygiënecode. Daardoor komt u tijdens inspecties van o.a. de NVWA niet voor verassingen te staan.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop.aspx