Clarapelsadvies
Image default
Bedrijven

Goed advies en de beste ledlampen

Led Design Holland is meer dan een online ledlampenwinkel. Op de site staat veel informatie over led toepassingen, besparen met led en led-regelgeving. Een werkterrein waarin LDH veel ervaring heeft, is de industrie. Wat wordt hier eigenlijk allemaal onder verstaan? Het woord komt van het Latijnse industria en dat betekent bedrijvigheid, ijver. In de moderne industrie draait het allemaal om het produceren en verwerken van materialen en producten. In de loop van de geschiedenis is een ontwikkeling te zien naar productieprocessen die steeds meer automatisch en mechanisch verlopen. We noemen dit de industrialisatie. Toch blijft de mens onmisbaar: machines en apparaten moeten aan- en uitgezet worden en het productieproces moet gecontroleerd worden. Goede lampen zijn dan ook uiterst belangrijk in fabriekshallen, magazijnen en werkplaatsen. Industriële leds die Led Design Holland veel verkoopt, zijn:

–        Tri Proof led armaturen;

–        Led Line-Refix;

–        led Pro High-Bay.

Binnen de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) wordt industrie als derde genoemd. De indeling wordt eens in de zoveel jaren aangepast aan recente ontwikkelingen in de maatschappij. De laatste SBI-versie is de Standaard Bedrijfsindeling 2008 – update 2019. Deze bevat de volgende niveaus:

 1. Landbouw, bosbouw en visserij.
 2. Winning van delfstoffen.
 3. Industrie.
 4. Productie en distributie van handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
 5. Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en -sanering.
 6. Bouwnijverheid.
 7. Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s.
 8. Vervoer en opslag.
 9. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking.
 10. Informatie en communicatie.
 11. Financiële instellingen.
 12. Verhuur van en handel in onroerend goed.
 13. Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening.
 14. Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.
 15. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
 16. Onderwijs.
 17. Gezondheids en welzijnszorg.
 18. Cultuur, sport en recreatie.
 19. Overige dienstverlening.
 20. Huishoudens als werkgever; niet gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik.
 21. Extraterritoriale organisaties en lichamen.  

https://www.leddesignholland.nl/